Consiliul local

 

 

 

 

 

        Consiliul local al comunei Rediu din judeţul Neam pentru mandatul 2008 - 2012, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este format din 15 consilieri (comună de gr. II) şi are în componenţa sa două partide politice, astfel:

        - 11 consilieri din partea P.S.D.;

        -  4 consilieri din din partea P.D.-L.

        Componenţa Consiliului local Rediu este următoarea:

                - Abordeoaiei Neculai        P.S.D.;

                - Barcan Constantin          P.S.D.;

                - Bălţătescu Vasile           P.D.-L.;

                - Braiş Gh. Vasile             P.S.D.;

                - Braiş N. Vasile               P.S.D.;

                - Bursuc Ioan                   P.D.-L.;

                - Mirăuţă Emilian              P.D.-L.;

                - Pavel Dănuţ                   P.S.D.;

                - Pântea Ion                    P.S.D.;

                - Racariu Floarea              P.S.D.;

                - Sârbu Constantin           P.S.D.;

                - Stan Elena                    P.D.-L.;

                - Urdă Toader (viceprimar) P.S.D.;

                - Zavate Vasile                P.S.D.;

                - Zănoagă Gheorghe         P.S.D.

 

          Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 45 din 18 iunie 2008, în cadrul acestuia funcţionează următoarele comisii de specialitate:

         a. Comisia pentru agricultură, economică, amenajarea teritoriului şi urbanism, astfel:

                  - Zănoagă Gheorghe    preşedinte;

                  - Zavate Vasile           membru;

                  - Pavel Dănuţ             secretar.

         b. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, învătământ, sănătate, sport şi familie, astfel:

                  - Urdă Toader            preşedinte;

                  - Barcan Constantin    membru;

                  - Abordeoaiei Neculai  secretar,

          c. Comisia juridică, de disciplină, protecţia mediului şi turism, astfel:

                  - Racariu Floarea        preşedinte;

                  - Sârbu Constnatin     membru;

                  - Braiş Gh. Vasile       secretar.          

           

         Conform Hotărârii Consiliului local Rediu nr. 44 din 18 iunie 2008, din rândul acestora (consilierilor) s-a propus şi ales ca viceprimar domnul Urdă Toader care a fost ales cu un număr de 15 voturi din tot atâtea posibile.